رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در گیلان از مواضع وی تبری جسته است.
به گزارش«جوان آنلاین»،مهندس غلامرضا هاتفی رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در رشت،ضمن محکوم نمودن وقایع عاشورای حسینی و حرمت شکنی جریان فتنه گفته است:اگر قرار باشد کسی در کشور ما اصول اساسی انقلاب و نظام اسلامی را نپذیرد پس جائی در ایران نخواهد داشت.
وی که عضو شورای اسلامی شهر رشت می باشد،تصریح کرده است:همه مردم به اتفاق خواهان جمع کردن افرادی که موجب اغتشاشات اخیر شده اند،هستند.
وی همچنین در جریان حوادث اخیر نیز گفته است:بنده فرزند انقلاب و پایبند به ولایت و پیرو مقام معظم رهبری هستم و صحبت های رهبری برای من فصل الخطاب بوده و دیدگاه مهندس موسوی در خصوص اغتشات اخیر ر ا قبول نداشته و آنها را محکوم می نمایم.