در جریان سفر اخیر دکتر غلامعلی حداد عادل به شیراز، خودروی حامل وی هدف شلیک گلوله قرار گرفت.

به گزارش جهان، با اینکه رسانه های خبری از شلیک اشتباهی نیروی انتظامی به سمت خودروی حداد عادل خبر دادند، اما برخی منابع احتمال سوء قصد به جان وی را منتفی ندانستند.