یک سایت اینترنتی حامی فرقه سبز اموی خواستار بایکوت اخبار عبدالمالک ریگی شد!
سایت بالاترین که در طی یک سال گذشته در نقش سخنگوی جنبش سبز و هدایت کننده اغتشاشگران در حوادث بعد از انتخابات عمل کرده است از کاربران خود خواست از انعکاس اخبار و اعترافات شرور عبدالمالک ریگی در رسانه ها جلوگیری کنند.
سایت بالاترین علت این درخواست را جلوگیری از فراموش شدن التهابات به وجود آمده درجامعه و فراموش نشدن جنبش سبز ذکر کرد اما مسئولان سایت بالاترین توضیح نداده اند که میان اقدامات جنایتکارانه ریگی و جنبش سبز چه رابطه ای وجود دارد که انعکاس اخبار این گروهک به جنبش سبز آنان لطمه وارد می‌کند.
گفتنی است سردمداران جنبش به اصطلاح سبز بویژه میرحسین موسوی و کروبی برغم گذشت یک هفته از دستگیری عبدالمالک ریگی و انتشار گزارش اقدامات جنایتکارانه او تاکنون از هرگونه موضع گیری منفی علیه این شرور خودداری کرده اند اما موسوی و کروبی در بیانیه های جداگانه برای زیرسوال بردن حماسه22 بهمن افاضات دشمن پسند بیان کرده‌اند