عزت سحابی رهبر جدید سبزها

    یک عضو حزب مشارکت برای جنبش شکست خورده سبز رهبر جدید معرفی کرد!
علی مزروعی از اعضای مرکزیت حزب مشارکت در مطلبی که سایت نوروز منتشرکرده است خواستار سپردن نقش ویژه در هدایت و راهبری جنبش سبز به عزت سحابی شد.
وی مدعی شد: سحابی به خاطر سوابق مبارزات ضد استبدادی می تواند این جنبش را از وضعیت فعلی نجات دهد.
مزروعی در ادامه مطلب خود تعریفی از جنبش سبز کرده که مرغ پخته هم خنده اش می گیرد. وی گفته جنبش سبز فارغ از هرگونه افراط گری و خشونت است و شعارش حاکمیت قانون و اجرای قانون اساسی است!
ادعای عضو افراطی حزب مشارکت در حالی مطرح می شود که قانون شکنی و زیر بار معیار قانونی نرفتن عناصری مانند موسوی و کروبی باعث بروز فتنه‌های پس از انتخابات و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و وارد شدن خسارات مادی و معنوی به حیثیت نظام و مردم شد

/ 0 نظر / 2 بازدید