9 دی دیگری در راه است


در روز عاشورای حسینی خون حسینیان به جوش آمده  و یاد جنایت فتنه گران در عاشورای 88 بر عظم و اراده ملت ایران برای  یکسره ساختن کار فتنه و فتنه گر دو چندان شده است در روز عاشورای حسینی خون حسینیان به جوش آمده  و یاد جنایت فتنه گران در عاشورای 88 بر عظم و اراده ملت ایران برای  یکسره ساختن کار فتنه و فتنه گر دو چندان شده است. امت حزب الله امروز در میدان امام حسین (ع) حماسه ای دیگر نظیر 9 دی و 22 بهمن خواهند آفرید و تهران را از لوث وجود فتنه گران پاک خواهند کرد. امت حزب الله بی صبرانه در کمین فتنه گران نشسته اند تا به فتنه گران و سران آنها درسی فراموش ناشدنی دهند. آری حماسه ای دیگر در راه است/ 0 نظر / 6 بازدید