اعزام منافقین به ایران توسط آلمان

  دستگاه جاسوسی آلمان اخیرا تعدادی از منافقین را استخدام کرده است تا در ایران به جاسوسی بپردازند.

این افراد چندی پیش با هدف مشخص و برنامه ریزی شده از سوی دستگاه جاسوسی المان به ایران آمدند که پس از مدتی دستگیر شدند.

وظیفه این افراد در داخل خاک کشور، جمع آوری اطلاعات در ارتباط با تأثیر تحریم های اقتصادی بر کشور و تحت پوشش مؤسسه نظرسنجی "تی.ان.اس" آلمان بوده است.

جاسوسی تلفنی از محیط های کارگری، دانشجویی و فرهنگی با پوشش جعلی خبرنگار کارگری، دانشجویی و انجمن حمایت از معلمان و ... که جزو کارهای برنامه ریزی شده این گروهک بوده در این مدت بوده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید