خواب شیطانی اصحاب فتنه برای مردم به مناسبت هدفمندی یارانه ها

همانگونه که پیش بینی می شد اصحاب فتنه حرکت نهایی خودرا آغاز نموده است.

جریان وابسته به اصحاب فتنه  که از مدتها پیش روی طرح هدفمندی یارانه ها تمرکز نموده و به انحاء مختلف سعی در تخریب افکار واذهان عمومی داشته وبه شکست کشاندن طرح سرلوحه اقداماتشان بوده است ، در یک اقدام عجولانه که مبتنی بر پیش بینی ها وبرنامه ریزی های مقابله با طرح بوده است به محض پایان سخنان ریاست جمهوری در ارتباط با آغاز بخش دیگری از مراحل اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها ، در بوق وکرنا نمود و دور جدید تبلیغات منفی علیه این طرح را کلید زدند. در یکی از این رسانه ای وابسته نوشته شد:

"طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در شرایطی کلید خورده که از همین شب آغازین، فضای پلیسی پایتخت نشان از فرداهای تلخ‌تر دارد؛ فرداهایی که لاجرم مواجهه‌ی اقشار ضعیف با واقعیت تکان‌دهنده‌ی هدفمندی نیز قرار است با مشت آهنین دولت پلیسی روبه‌رو شود. از سطح شهر تهران خبر می‌رسد صف‌های طولانی در برابر پمپ‌بنزین‌های پایتخت ایجاد شده و نیروهای پلیس نیز به صورت گسترده در سطح معابر و میادین شهر حضور یافته‌اند. بدین ترتیب در حالی که صبح هنوز فرا نرسیده و بانک‌ها، نانوایی‌ها، فروشگاهها و دیگر واحدهای اقتصادی آسیب‌پذیر از طرح هدفمندی، هنوز آغاز به کار نکرده‌اند، فعلا پمپ بنزین‌ها طلیعه‌ای پر ازدحام و تا حدی ناآرام را برای انقلاب اقتصادی مدنظر احمدی نژاد وعده می‌دهند"

در مطالب فوق مشخص است که این جریان وابسته دقیقا بدنبال چه چیزهایی هستند و ماه ها روی چه مواردی برنامه ریزی می کرده اند ، جریان مذکوربه دنبال هرج ومرج واغتشاش هستند و انتظار دارند شیاطینی که از قبل آموزش دیده اند ، از فرصت بدست آمده در جهت کلید زدن فاز جدیدی از اغتشاش گری استفاده نمایند.

به مطلب زیر که در سایت میرحسین درج شده توجه کنید :

"شب تاریک هدفمند شدن یارانه‌ها آغاز شده است. طرحی که دولت جدا از ملت، بدون تدبیر و دوراندیشی و بدون توجه به نظر عموم کارشناسان اقتصادی، به مرحله‌ی اجرا درآورده، از فردا سرنوشت آینده‌ی نزدیک مردم و شاید آینده‌ی کمی دورتر دولت مستقر را رقم خواهد زد"

برهمین مبنا از مدتها پیش به لیدرهای این جریان که پس ا زاغتشاشات سال گذشته پنهان شده اند و دائما نغمه های یاس در گوش مردم می خوانند گفته شده است که :

1- موج آغازین شروع هدفمندی یارانه ها باید شوک ناشی از آینده تاریک را بخوبی برای مردم روشن نماید
2- بی پرده از دسیسه دشمن برای نابودی اقتصاد با مردم سخن بگوئید .
3- مردم باید بدانند که سکوت امروز ، هجوم فردارا در ابعاد بیشتر و وسیعتری را بدنبال خواهد داشت
4- مردم حق دارند بدانند که این دولت جعلی و دشمن آنها است
5- به مردم بگوئید وآینده تاریک فرزندانشان وفقر وفلاکت را تبیین نمائید .
6- علما و مجتهدین و تمام دلسوزان وبزرگان با این طرح مخالف هستند .
7- چرا ایران ثروتمند را به ذلت فقر می کشانند ، چه کسی این حق را به آنها داده است .
8- مردم باید بدانند که زندانی کردن کارشناسان و خنثی کردن نخبگان و بستن دهان منتقدین برای این بوده است که این طرح استعماری معارضی نداشته باشد .
9- مردم باید به خیابانها بریزند و خشم خودرا در عمل نشان دهند .
همانگونه که پیش بینی می شد اصحاب فتنه حرکت نهایی خودرا آغاز نموده است و همگام با استکبار می کوشند تا این نظام را در موقعییت های مختلف تضعیف و آسیب پذیر نماید.


/ 0 نظر / 7 بازدید