آماده باش نیروهای بسیج و انتظامی در تهران

بدنبال اعلام اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور آقای احمدی نژاد که امشب از شبکه 1 سیما پخش می شود ،کلیه نیروهای انتظامی و بسیجی و امنیتی به حالت آماده باش کامل در آمده اند تا از تکرار احتمالی آشوب در نقاط

مختلف تهران جلوگیری شود /  کلیه نیروها ی بسیج هم اکنون در پمپ های بنزین مستقر شده اند ودر نقاط مختلف ایست و بازرسی بر پا کرده اند و نیروهای انتظامی هم در میدانهای مهم محلات استقرار پیدا کرده اند.


/ 0 نظر / 6 بازدید