حیرت سازمان های جاسوسی جهان از عملیات پیچیده شکار ریگی

    سرویس های امنیتی غربی و عربی از حل معمای چگونگی بازداشت عبدالمالک ریگی عاجز شده اند.

منابع آگاه مرتبط با این موضوع  ضمن تاکید بر اینکه در همین مدت زمان اندک اطلاعات بسیار مهمی از ریگی به دست آمده، تاکید کردند که تکاپوی سرویس های اطلاعاتی منطقه ای و همچنین چند سرویس اروپایی و آمریکایی برای کشف چگونگی دستیابی ایران به این تروریست خطرناک- که مهره ارزشمندی برای آنها محسوب می شد- آغاز شده است ولی رسیدن به نتیجه برای آنها بسیار دشوار خواهد بود چرا که ردی از این عملیات برای آنها باقی نمانده است.

یک مقام امنیتی در این باره گفت: «ریگی همزمان توسط چند سرویس اطلاعاتی مراقبت می شد. سرویس اطلاعاتی عربستان، دستگاه جاسوسی امارات، ISI (دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی پاکستان) و سرویس های آمریکا، انگلیس و اسرائیل تقریبا به طور دائم در کنار او بودند اما عملیات تعقیب و مراقبت و پهن شدن تور اطلاعاتی برای ریگی طوری انجام شد که هیچ کدام از آنها علی رغم همه مراقبتی که از ریگی می کردند، نتوانستند بویی از آن ببرند.»    

/ 0 نظر / 4 بازدید