/ 1 نظر / 7 بازدید
امیر

خداوند خود پاسخ کسانی را که به عزاداران اهل بیت پیامبر اینگونه تاختند میدهد.همانگونه که تا به حال پاسخ داده است.