عکس های پانورما

عکس های پانورما <---

بعد از دانلود، فایل را اجرا نمایید 

ضمناً

شما می توانید با موس یا فِلِش های روی کیبورد داخل عکس حرکت کنید

http://www.eblogame.com/BG/program/MOHARAM/BloGame%20%283D%29%2002.jpg

http://www.eblogame.com/BG/MY_SITE/DOWNLOAD.png

پانوراما از صحن حرم مطهر

http://www.eblogame.com/BG/program/MOHARAM/BloGame%20%283D%29%2001.jpg
http://www.eblogame.com/BG/MY_SITE/DOWNLOAD.png
پانوراما از صحن حرم مطهر

http://www.eblogame.com/BG/program/MOHARAM/BloGame%20%283D%29%2003.jpg
http://www.eblogame.com/BG/MY_SITE/DOWNLOAD.png
پانوراما از روبروی ضریح مطهر

http://www.eblogame.com/BG/program/MOHARAM/BloGame%20%283D%29%2004.jpg
http://www.eblogame.com/BG/MY_SITE/DOWNLOAD.png
پانوراما از ضریح مطهر

http://www.eblogame.com/BG/program/MOHARAM/BloGame%20%283D%29%2005.jpg

http://www.eblogame.com/BG/MY_SITE/DOWNLOAD.png
پانوراما از ضریح مطهر

http://www.eblogame.com/BG/program/MOHARAM/BloGame%20%283D%29%2006.jpg

http://www.eblogame.com/BG/MY_SITE/DOWNLOAD.png
/ 0 نظر / 7 بازدید