هزار دستان؛ شبکه اجتماعی یا شبکه جاسوسی ؟!

 

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی، توان دستیابی به اطلاعاتی است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد.

 

اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد اما اخذ اطلاعات هزینه بر است.
در یک مقیاس حداقلی دستیابی به اطلاعاتی مستلزم دقت است که بسیار کم یاب است.یکی از راه هایی  که بتوان به وسیله آن به اطلاعات دست یافت ،استفاده از روابط اجتماعی است که برای مقاصد دیگری برقرار و حفظ شده اند .
 امروزه می توان از شبکه های اجتماعی درفضای سایبر به عنوان شاخص برقراری اینگونه روابط یاد نمود.
سرویسهای جاسوسی غرب به خوبی به کارکردهای این گونه شبکه ها در ایجاد آشوب در سرزمین های هدف پی برده اند.
به دنبال ناکارآمدی شبکه اجتماعی مانند بالاترین، سبز لینک، دنباله ، خودنویس و ...  از سوی فتنه گران که فقط در زمینه گردآوری از اطلاعات آشکار در خصوص مسائل اجتماعی فعالیت می کرد و اکثریت قریب به اتفاق افراد حاضر در این شبکه ها متشکل از عده ای بی کار و مزد بگیر سازمان های تامین اجتماعی اروپایی و نوجوانان نابالغ داخلی که حتی انگیزه های ابتدایی در جنبشهای اجتماعی را نیز نیاموخته اند، بود.
البته حضور افراد معدودی از عناصر حرفه ای سرویس های جاسوسی غربی در این فضا برای شکار و افراد محسوس بود ولی با گذشت زمان عدم کارایی این شبکه ها سرویس های جاسوسی غربی به فکر راه چاره جدید افتاده تا وقت خود را به سر و کله زدن با عدهای افراد متوهم هدر ندهند.
در همین راستا به تازگی از سوی فتنه گران خارج نشین و در راستای همکاری با سرویس های جاسوسی غرب به خصوص MI6  شبکه اجتماعی با نام «هزار دستان» راه اندازی شده است .
از جمله شواهدی که به خوبی می توان پی به اهداف شوم پرده نشینان این سایت برد، شرایط ثبت نام در آن می باشد که فقط افرادی که دانشگاهی بوده می توانند در آن عضویت پیدا کنند.
این امر نشان دهنده این است که اطاق فکر سرویسهای اطلاعاتی غرب با همکاری فتنه گران خارج نشین به اهمیت موضوع شناسایی و جمع آوری اخبار از نخبگان علمی داخلی و خارجی ایرانی علاقه مند شده اند.
از نکات دیگر، تشویق کاربران به عضویت در این شبکه با دادن هدایایی ویژه می باشد که خود نشان دهنده هماهنگی با سرپلهای داخلی جریان فتنه در این خصوص می باشد.
اما آنچه که شاید باید مورد توجه جامعه نخبه علمی کشور قرار گیرد این نکته می باشد که «روابط افراد در این شبکه ها صرفا به اطلاعاتی که ایجاد می کنند ارزش دارد» و به طور قطع هیچ ارزشی مادی و اجتماعی دیگر برای افراد قائل نخواهند شد.
از سوی دیگر با توجه به طراحی و اجرای ترورهای اخیر که شاه بیت آن دانشمندان عزیز کشورمان بود، جان عزیزانی که با این نوع شبکه ها در ارتباط باشند به خطر خواهد  افتاد.
در تشریح امر به صورت  قطع پرده نشینان این سایتها به خوبی با مشاهده نوع نگرش و تولیدات محتوایی افراد به میزان بار علمی  آنان آگاه شده و سعی خواهند کرد تا افراد را به سوی همکاری های مشترک هدایت کنند که در صورت استنکاف به طور قطع و یقین خطرات جانی را به همراه خواهد داشت.

/ 0 نظر / 7 بازدید